SCHOOL I. D2140Parallel Test ESP VII PRD QUARTER611151166 S SOAntonioIskor:1. Ano angito ang iyong mga pahayag? Isulat sa patlang angiyong sagot.1.

SCHOOL I. D 2140
Parallel Test ESP VI
I PRD QUARTER
6111511
66 S SO
Antonio
Iskor:
1. Ano ang
ito ang iyong mga pahayag? Isulat sa patlang ang
iyong sagot.
1. "Iyan ang gusto ko sa iyo, sinisikap mo na mapaghusay ang iyong mga Gawain kahit na
mahirap ang ilan sa mga ito."
2. "Ano ba! Akala mo naman magaling ka. Ayaw na kitang kasama sa pangkat."
3. "Ang ganda-ganda naman ng painting mo. Puwede mo ba akong turuan na magpinta?"
4. "Yehey! Ang taas ng nakuha nating marka. Sabi ko na nga ba, dapat magsipag lang tayo.
Kaya naman natin, diba?"
5. "Mahuhuli na ako sa klase.
Tabi!Tabi!"
II. Bigyan ng nararapat na tugon ang sumusunod.
6. Sabi ni lan, hindi raw maganda ang aking ipininta. Sisirain ko na lang ito."
7
hindim
im nawin rol"​

Related Posts

This Post Has 3 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *